dwddwouterboshoed        
 

DWDD Summerschool
Wouter Bos
Doceert: de goede politieke speech

       
  wouterbosdwdd        
  Het doel van een politieke speech is de toehoorder te
overtuigen van jouw ideeën en daardoor de kiezer
op jou, of op hem of haar voor wie je de toespraak houdt,
te laten stemmen.
Het college van Wouter Bos in DWDD Summerschool
over dit thema was technisch dik in orde.
Vlotte presentator die met pathos, de ethos prima
verwerkte in het spoorboekje van de logos.
Helaas was de keuze van de clips nergens boeiend noch
verrassend.  
‘Jatten mag’, vindt hij. Bos liet na te wijzen op het
negatieve effect daarvan zoals vorige week bleek bij de
speech van Melania Trump en hoe echtgenoot Donald
schijnbaar moeiteloos kiezers achter zich weet te scharen
met speeches waaraan de logos ontbreekt, de pathos
weliswaar met perslucht wordt uitgebrald, maar de ethos
ver te zoeken is.
Hij liet na, toe te voegen wat Aristoteles had weggelaten,
namelijk ‘Personalitate.’
Zijn voorbeelden werden door hem gecheckt aan de drie
principes van Aristoteles. Maar die principes, hoe
waardevol ook, worden moeiteloos gelogenstraft als de
‘Personalitate’ over de Pathos beschikt om de Ethos
en de Logos geloofwaardig te verdraaien.
Dat Bos op geen enkele manier zichzelf, noch andere
Nederlandse (ex) politici als voorbeeld stelde, maakte zijn
college tot een veilig, vrijblijvend verhaal, gebaseerd op de
afgelebberde, overbekende voorbeelden uit de geschiedenis.
Jammer, want hij is een goeie docent die een prikkelender
college verdient.
29.7.’16
Bob Rooyens